Disclaimer

De maker(s) van deze website samen met de exploitant(en) van deze website besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van de informatie op, de toegang tot het gebruik van deze website, wordt door de maker(s) nadrukkelijk afgewezen.

PRIVACY VERKLARING

Gegevens die u verstrekt via de contactformulieren stel uw vraag en online aanmelden of aan ons e-mailt worden zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Alleen de eigenaar van deze website heeft inzage. De webmaster kan om toestemming vragen aan de eigenaar, en heeft daarvoor het wachtwoord nodig. De webmaster verzoekt daar alleen om mocht dat nodig zijn om een onverhoopte storing of niet juist functioneren van het e-mailaccount op te lossen of om juist de werking na oplossen van eventuele (storing)problemen of accountinstellingen te controleren. De webmaster weerhoudt zich er ten alle tijden van e-mail berichten op te klikken, maar kan niet voorkomen dat berichtkoppen (onderwerpen e-mail) gezien worden.

Vastlegging en verwerking van gegevens
Gegevens die u verstrekt via de contactformulieren stel uw vraag en online aanmelden  worden per e-mail op info@sdfysiotherapie.nl aan ons verstuurd. De e-mailberichten worden bewaard op één van onze werkstations, in reservekopieën van dat werkstation, maar niet in de reservekopieën die op de (reserve) webserver(s) staat(n) en worden ook niet vastgelegd in onze (online)database. Voor een correctie afwikkeling en/of beantwoording van uw e-mail kan het nodig uw e-mailbericht door te sturen naar het werkstation van een collega. U kunt altijd verzoeken de gegevens (e-mail berichten) te laten verwijderen.

E-mail
E-mailberichten worden uitsluitend bewaard zolang dat nodig is om voor een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording van uw e-mail zorg te dragen.

Websites van derden
Deze privacy-verklaring en disclaimer zijn niet van toepassing op websites die een link naar deze website hebben of waarvan een link op deze website aanwezig is. Zij hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring.

Cookies
Deze website maakt gebruik van een Analytics programma, om de bezoeken aan deze website in beeld te brengen. Het programma is zodanig geconfigureerd dat de privacy van bezoeken aan deze website gewaarborgd is. Zo zijn IP nummers geanonimiseerd, daardoor voor niemand leesbaar en worden logbestanden waarin bezoeken zijn vastgelegd automatisch na 180 dagen verwijderd.

Wat is een cookie (algemeen)
Cookies zijn kleine hoeveelheden data die zijn opgeslagen in tekstbestanden. Deze worden door websites die u bezoekt en gebruik maken van cookies opgeslagen op uw computer. Bij een volgend bezoek aan die websites worden de cookies weer teruggestuurd. Zo komt het voor dat gebruikers instellingen of de inhoud van uw winkelwagentje worden opgeslagen in cookies, maar dat niet alleen. Ook een geschiedenis van wat de web-browser heeft gedaan kan worden opgeslagen.

Deze website plaatst met uw toestemming cookies.
Wanneer u toestemming verleent worden de volgende (optionele/additionele) cookies geplaatst om optimaal van de website en haar functies/mogelijkheden gebruik te kunnen maken:

  • Niet van toepassing

Meer weten
Als u meer wilt weten over de wijze waarop deze website gegevens vastlegd en verwerkt, dan staat het u vrij contact op te nemen met onze webmaster per e-mail op info@webdesignhilversum.nl of telefonisch: zie www.webdesignhilversum.nl of www.thinkwebdesign.nl