Sportfysiotherapie

Bij sportblessures worden aan het revalidatie traject en het te bereiken niveau van belastbaarheid andere (hogere) eisen gesteld.

De sportfysiotherapeut beschikt daarom over kennis van de specifieke sport met de daarbij behorende lichamelijke en geestelijke belasting.

In de praktijkruimte, de oefenzaal en desgewenst op het sportveld zelf kunnen wij de juiste begeleiding verzorgen om tot een optimaal herstel te komen in de kortst mogelijke tijd.  Behandelingen kunnen bestaan uit louter advies, gerichte oefeningen, technische begeleiding en mentale revalidatie, waar noodzakelijk ondersteund met massages/mobilisaties en eventueel tapeverband om enige tijd structuren te ontzien van ongewenste belasting.
Via gedoseerde opbouw wordt weer naar de betreffende sport-specifieke belasting toegewerkt.