Kwaliteitswaarborging

De titel van fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en ingeschreven staat bij de overheid, mag het vak van fysiotherapeut uitoefenen. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft ter verdere kwaliteitsontwikkeling en -bewaking het Centraal Kwaliteits Register ontwikkeld. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en werkt volgens de KNGF richtlijnen mag zich in dit kwaliteitsregister
laten inschrijven.
Frans Schoonhoven en Jan Dullemeijer zijn aangesloten bij KNGF en NVMT. Beide zijn ook ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister.