Klachtenregeling

Op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft een zorgaanbieder de verplichting zich aan te sluiten bij een klachtenregeling. Beide fysiotherapeuten in de praktijk zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (K.N.G.F.).

De uitgebreide folder “als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut” is via de praktijk te verkrijgen.

Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut en u kunt samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot het K.N.G.F.:

Centraal Bureau Fysiotherapie
Afdeling Klachtencommissie
Postbus 248
3800 AE   Amersfoort