Geriatrie fysiotherapie

Naar mate de mens ouder wordt neemt het risico van gezondheidsproblemen toe. Het lichaam (en de geest) kunnen niet meer zo snel reageren op veranderingen en die veranderingen kunnen bedreigend zijn voor het welzijn van de mens. Dit normale ouderdomsproces kan leiden tot meerdere klachten tegelijk; hierbij kan de geriator( specialist ouderengeneeskunde) of de geriatrie fysiotherapeut in beeld komen. De specialist zal kijken naar de invloed die verschillende klachten op het lichaam hebben, de samenhang en hun invloed op elkaar en natuurlijk het juist afstemmen van eventueel noodzakelijke medicijnen.

De geriatrie fysiotherapeut kan een rol spelen in de inventarisatie en behandeling van problemen die te maken hebben met bijvoorbeeld verminderde spierkracht, verminderde reactiesnelheid van de spieren, en een geringer uithoudingsvermogen. Allemaal zaken die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid  vanwege moeilijker bewegen, lagere weerstand en natuurlijk een verhoogd valrisico, met breuken als gevaar, zeker wanneer er sprake is van osteoporose ( botontkalking).

Individuele begeleiding en een inventarisatie hoe de thuissituatie is zijn hierbij zeer noodzakelijk. Denk hierbij ook aan valpreventie.

Wij kunnen preventief een onderzoek doen naar de fitheid van de mensen en een beeld geven van de thuissituatie, zodat gevaarlijke aspecten tijdig kunnen worden onderkend en maatregelen kunnen worden genomen. Alles met een vrijblijvend rapport en advies.